STÖDSPARA FÖR PAKKAM

Nu finns ett Stödsparkonto Pakkam hos JAK Medlemsbank. Genom att placera pengar på detta konto genererar du låne­möjlighet åt Pakkam Group Sweden, som kan sända det ränte­­fria lånet till kvinnogrupperna i Pakkam.

Du avstår från ränta på dina sparpengar men behöver inte riskera någonting. JAK Medlemsbank har samma insättningsgarantier som andra banker. Information om Stödsparkontot och inbetal­ningsavi medföljer detta brev. 

För att JAK Medlemsbank ska kunna förmedla lånet till Pakkam behövs borgesmän i Sverige. Pakkam Group Sweden ser gärna att du som läser detta brev tecknar dig som borgesman. Anmäl i så fall detta omgående till styrelsen.

 

 

 

Stödsparkonto Pakkam

Pakkam Group Sweden har upprättat stödsparkontot Pakkam i JAK Medlemsbank. Med de sparpoäng vi nu har hos JAK kan vi ta ett lån på 350 000 kr för Pakkam-verksamheten utan att efterspara. Frågan om borgenärer för ett lån diskuterades av en arbetsgrupp den 22 mars 2006 och man föreslog då att sju kretsar skulle bildas och att dessa var för sig ska borga för 50 000 kr var. Borgenärer krävs för lån. Ett antal borgenärer samlas till en ”krets” för att till­sammans komma upp i en rimlig summa. Alla uppmanas vara aktiva och efterfråga borgensmän i bekantskapskretsen.

Saknar du som stödsparar information från Pakkam Group Sweden beror det på att dina uppgifter hos JAK Medlems­bank är sekretess­belagda. Du måste därför själv kontakta oss ifall du vill veta mer om stödsparkontot Pakkam.