Informationsbord i samband med SOFIA stödgalan i Kulturhuset Järna den 24 september 2016.

 

PGS informationsansvarig Maria Westerholm vid infobord i Kulturhuset i Järna under SOFIA stödgala för insamling av egen andel för utvecklingssamarbetet.

 

Samarbete med Föreningen SOFIA

Föreningen SOFIA är den antroposofiska rörelsens biståndsorganisation och är ett paraply som består av olika projektgrupper i Sverige med internationellt utvecklingssamarbete.  SOFIA arbetar med lokala organisationer i Latinamerika, Afrika, Asien och det forna Sovjet inom tre programområden, Pedagogik, Vård/omsorg samt Odling/miljö. SOFIA arbetar även inom Sverige med information om globala frågor samt har en betydande ungdomsverksamhet. Vi har också ett kontaktnät som innefattar hållbara utvecklingsinitiativ världen över samt i skolor och utbildningar över hela landet.


Föreningen SOFIA, som är baserad i Järna, lägger också vikt vid att vara en resurs i sin närmiljö. Ett av målen är att stärka fattiga människors förståelse och engagemang för vad som krävs för att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle där samband knyts på både lokal och global nivå, mellan både landsbygd och stad, samt mellan olika kulturella grupperingar. Pakkam Grupp Sweden samarbetar med SOFIA som paraply organisation att genomföra ett kvinnors rättighets projekt i Kerala som kallas ”Women Empowerment for sustainable development in Kerala”. 


Projekt har följande mål och delmål: 3000 families in Kuppadi village near Sulthan Bathery in Wayanad district of Kerala are prepared and empowered for attitudinal and behavioral change through awareness development, related to ecological farming, waste management, gender equality and other human right issues in the project area by June 2017. LEO has been strengthened to promote better environment and gender equality among target community in collaboration with civil society and authorities.


For attaining the above project goal we have identified the following sub goals:
Sub Goal 1:  3000 families in Kuppady village are more aware of their life situation through a participatory situational analysis and internalization processes by June 2016.


Sub Goal 2:
A strengthened LEO (Shreyas) by June 2017 for dealing with environmental, gender equity and human right issues prevailing among 3000 families in Kuppady village and leading targeted families to be prepared for behavior change towards sustainable development goals.


Sub Goal 3
: 300 families in the project area developed awareness for behavior change about practices for cultivating safe and nutritious food items using ecological and biodynamic farming methods and start ecological farming by June 2017. 


Sub Goal 4
: 300 households in the project area got awareness development on women empowerment and gender equality rights issues by June 2017.


Sub Goal 5
:  1000 households in the project area got awareness by June 2017 on a clean and green environment through proper waste management and 1000 households became plastic waste free.


Det här projektet samarbetar PGS med SOFIA med statliga medel igenom Forum Syd.