Bönder som lånar pengar till högre ränta kan inte betala tillbaka eftersom de får mindre skörd pga. högre odlingskostnader för handelsgödsel och odlingsgifter, ökade sjukdomar, mindre skörd och sjunkande priset på jordbruksprodukter.


Vad är och gör Shreyas?

· Bevarar regnskogsmiljön längs Malabarkusten i Kerala.

· Främjar ekologisk odling, kompost, solenergi och biogas

· Organiserar försäljningsställen för ekologiska jordbruksprodukter

· Hitta en rättvismarknad och ett bättre pris på ekologiska   jordbruksprodukter

· Främjar jämställdhet 

· Anordnar solidariskaresor för Pakkamgruppens medlemmar


Vad kan man göra?

Man kan bli medlem i Pakkamgruppen


Bli medlem
 genom att sätta in 200 kr på postgiro 25 99 25-6
Glöm inte att ange namn, adress och e-post även vid betalning på internet. 


Ge en gåva
 genom insättning som ovan. “Skriv gåva” i meddelande fältet. 

Vill du följa med på en solidariskresa till Kerala i Indien sätt in 8000 kr på postgiro 25 99 25-6 

Skriv namn, adress, e-post och telefonnummer samt märk meddelandefältet med “resa”.


Vad gör Pakkam Group Sweden (PGS)?

· Organiserar solidariska resor till Kerala.

· Berättar om småböndernas situation i Ghatsbergen, Shreyas och sambandet med den globala ekonomiska och ekologiska krisen. 

· Förmedlar möjligheter till export av peppar och vanilj till rättvisa priser med Sackeus AB som samarbetspartner.

· Samarbetar med Föreningen SOFIA som är en paraply organisationen. 


PGS bildades 2001 och är en ideell förening som stödjer fattiga småbönder i Indien att bli skuldfria och att över gå till ett ekologiskt hållbart jordbruk. Biståndet består av insamlade medel och personliga insatser. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Genom ett ekonomiskt bidrag ger Du föreningen möjlighet att fortsätta stödja bönder i västra Ghatsbergen. 

Res till Kerala!

För 8.000 Skr får Du en guidad två veckors rundresa i Kerala, mat och uppehälle ingår. Överskottet från resan används till kvinnors egenmakt och miljövänlig projekt i västra Ghatsbergen. Resan mellan Sverige och Indien ingår inte.


Du kan också kontakta någon av oss:

Maria Westerholm 0733-480 589

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Shaji Joseph 0720-021180 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.